خدمات طراحی گرافیک

از نظر فنی می توانیم بگوییم که طراحی گرافیک یعنی هنر ارتباط بصری از طریق عکس های متنی، نمادها و کارهای هنری که وظیفه انجام آن به عهده یک طراح گرفیک می باشد. در واقع طراحی گرافیکی زمانی پدید آمد و از آن سخن گفته شد که این افراد توانایی های خود را با ما به اشتراک گذاشتند. باید بگوییم که طراحی گرافیک چیزی نیست که در سال های اخیر بوجود آمده باشد بلکه در گذشته نیز وجود داشته است اما امروزه به اوج شکوفایی خود رسیده است

اولین چیزی که در نگاه اول عموم، کسب و کار شما رو معرفی می کند، طراحی گرافیک است. لوگو، کارت ویزیت، سربرگ، بسته بندی محصول و…. اولین چیزهایی هستن که مشتریان بالقوه برای اولین بار با دیدنش کیفیت کار شما رو قضاوت می کنند. یک طراحی گرافیکی خوب و فکر شده، می تواند شما را خیلی خیلی به موفقیت تجاری نزدیکتر کند. خلق کردن یا شکل دادن به هویت بصری یک مجموعه تجاری که با استفاده از تایپ، فضا، تصویر و رنگ انجام می شود. مهندسی محتوا، روانشناسی رنگ ها ، استفاده از آیکون‌ها و المان های مناسب در جای درست، تخصص ماست.