تیزر تبلیغاتی گروه برنامه نویسی

سال پروژه
۱۳۹۵
نوع تیزر تبلیغاتی
لوگو اینترو
بودجه پروژه
۵ میلیون
مدت زمان پروژه
۱۵ روز