تیزر تبلیغاتی کلینیک یاس

سال پروژه
۱۳۹۷
نوع تیزر تبلیغاتی
لوگو اینترو
بودجه پروژه
۳ میلیون
مدت زمان پروژه
۷ روز