تیزر تبلیغاتی کافه دیاکو

سال پروژه
۱۳۹۵
نوع تیزر تبلیغاتی
لوگو اینترو
بودجه پروژه
۲ میلیون
مدت زمان پروژه
۷ روز