تیزر تبلیغاتی مجموعه مدیر من

سال پروژه
۱۳۹۸
نوع تیزر تبلیغاتی
معرفی کسب و کار
بودجه پروژه
۱۰ میلیون
مدت زمان پروژه
۲۵ روز