تیزر تبلیغاتی رامین جهرمی ۲

سال پروژه
۱۳۹۶
نوع تیزر تبلیغاتی
لوگو اینترو
بودجه پروژه
۲ میلیون
مدت زمان پروژه
۷ روز