تیزر تبلیغاتی استاد معظمی

سال پروژه
۱۳۹۸
نوع تیزر تبلیغاتی
لوگو معرفی سمینار
بودجه پروژه
۳ میلیون
مدت زمان پروژه
۱۴ روز