تیزر تبلیغاتی آکادمی سبز ۳

سال پروژه
۱۳۹۴
نوع تیزر تبلیغاتی
لوگو اینترو
بودجه پروژه
۲ میلیون
مدت زمان پروژه
۷ روز